Vatikanen underlättar för anglikaner som vill konvertera‏

Vatikanen har beslutat att göra det enklare för anglikaner som vill konvertera till den katolska kyrkan.

Påven Benedikt XVI har godkänt ett kyrkligt förfarande som gör att anglikaner kan konvertera, samtidigt som de kan behålla sin specifika andliga och liturgiska traditioner, meddelade kardinal William Levada, prefekt för Troskongregationen vid en presskonferens idag. Den nya apostoliska konstitutionen ger anglikaner, inte bara i England, tillgång till den nya kyrkostrukturen om de vill konvertera.


 

Den anglikanska gemenskapen har va 77 miljoner medlemmar världen över och har under senare år varit nära splittring, schism, över frågor som rör bland annat vigningen av kvinnliga biskopar, öppet homosexuella biskopar och samkönade relationer.

De nya katolska kyrkostrukturen kommer bestå av enheter av troende etablerade inom ramen för den lokala Katolska kyrkan, men under ledning av anglikanska prelater, som tillhandahåller andlig omsorg för dem som önskar att bli katoliker.

De anglikaner som vänt sig till den Heliga Stolen har gjort klart sin önskan om en full, synlig enhet med den heliga, katolska och apostoliska kyrkan, sa kadinal Levada vid presskonferensen. Samtidigt har de talat om hur viktig deras anglikanska tradition och andlighet och tillbedjan är för deras andliga resa.

Den nya apostoliska konstitutionen är ett svar på de många förfrågningar som Vatikanen under senare år ha fått från anglikaner som blivit allt mer desillusionerade över utvecklingen inom den anglikanska gemenskapen. Många har redan lämnat den och betraktar sig själva som katoliker, men har inte formellt konverterat. Kardinal Levada uppgav inte hur många förfrågningar som kommit från anglikanskt håll, eller hur många man väntar sig ska gå in i den nya kyrkliga strukturen.

Den nya kanoniska strukturen tillåter att gifta anglikanska präster, vigs till katolska präster, ungefär på samma sätt som präster som tillhör de orientaliska riterna inom katolska kyrkan. Gifta präster kommer inte att kunna bli biskopar i Katolska kyrkan.

Vatikanens beslut väckte direkt frågan hur dialogen med ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, kommer att se ut framöver. Ingen från Påvliga rådet för kristen enhet deltog i presskonferensen. Kardinal Levada uppgav att representanter inbjudits, men att dessa inte haft möjlighet att närvara.

Kardinal Vincent Nichols, ärkebiskop av Westminster, och ärkebiskop Rowan Williams har gjort ett gemensamt uttalande där de de fastslår att beslutet "är en slutpunkt för en tid av osäkerhet" för de anligkansker som vill konvertera till den katolska kyrkan.

"De pågående officiella dialogen mellan den Katolska kyrkan och den anglikanska gemenskapen utgör grunden för vårt fortsatta samarbete", står det bland annat i uttalandet.

På torsdag fattar Svenska kyrkan beslut om att införa äktenskap för samkönade par. Vatikanen har inte sagt något om huruvida även medlemmar i Svenska kyrkan som önskar samma möjligheter som anglikanerna kommer att ges det.

http://www.catholic-ew.org.uk/ccb/catholic_church/media_centre/press_releases/press_releases_2009/vatican_congregation_for_the_doctrine_of_the_faith_releases_note_about_

personal_ordinariates_for_anglicans_entering_the_catholic_church

Webbdesign: Peter Tynkkynen