Benedictus XVI helgonförklarade 5 helgon.

Ett liv i kärlek - den enda anledningen att leva.

Vatikanradion 12.10.09. En biskop, två präster, en ung trappistmunk och en nunna. Igår, söndag, upphöjde den katolska kyrkan 5 nya helgon till altaren.

Under en högtidlig ceremoni i Peterskyrkan helgonförklarade påven Benedictus XVI:

alt

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895), biskop och grundare till orden Franciskansystrarna av Marias Familj.

 


 

alt

 

Francisco Coll y Guitart (1812-1875), domenikanpräst och grundare till orden Domenikansystrarna av Jungfru Marias Bebådelse.

alt

Jozef Damiaan de Veuster (1840-1889), präst i kongregationen PICPUS, Jesu och Marie Heliga Hjärtan och Eviga Vördnad av Altarets Allra Heligaste Sakrament.

alt

Rafael Arnáiz Barón (1911-1938), trappistmunk.

alt

Marie de la Croix (Jeanne) Jugan (1792-1879), som grundade orden de Fattigas Små Systrar.

Vid ceremonin deltog troende från stora delar av världen; Spanien, Frankrike, Belgien, Polen, Ryssland, Ukraina, Usa - främst Hawaii, Peru, Chile, Colombia och naturligtvis Italien. Alla pilgrimer fick inte plats i Peterskyrkan och många följde mässan via tv skärmar på Petersplatsen.

"Kom, följ mig" är Jesus uppmaning - "detta är den kristna kallelsen" - förklarade Benedictus XVI under sin predikan - Herrens inbjudan till kärlek, kan endast förverkligas genom vårt gensvar i kärlek. Helgonen accepterar denna krävande inbjudan, och placerar sig i ödmjuk lydnad genom att följa den Korsfäste och Uppståndne Kristus. Deras fulländning i trons logik, som ibland tycks mänskligt obegriplig, är att inte längre fokusera på sig själv, utan välja att gå motströms genom att leva enligt evangeliet."

 

Detta gjorde de fem som vi förkunna helgon idag, sa påven. Den polske Sigismund Felix Felinski, ärkebiskop av Warszawa, "vittnade om tro och pastoral kärlek under mycket svåra tider för nationen och kyrkan i Polen". Han skickades i exil till Sibirien 1863 efter den ryska annekteringen, där han tillbringade tjugo år "utan att någonsin återvända tillbaka till sitt stift." Han hade en orubblig tillit till Guds Försyn, han bad Gud skydda oss - inte från bekymmer och oro i världen, utan multiplicera kärleken i våra hjärtan. Och på polska sa påven att "Idag är hans hängivelse till Gud och till människan, full av tillit och kärlek, ett lysande exempel för hela kyrkan."

 

Så gäller även för den spanske prästen Francis Coll Y Guitart, som 1856 grundade Kongregationen för Domenikansystrarna av Jungfru Maria Bebådelse "för att ge barn och ungdomar en fullständig utbildning, även han led under den epokens antiecklesiastiska strömmar, som tvingade honom att lämna klostret. Han förblev dock sina löften trogen livet ut. På spanska sa påven att: "Hans passion var att predika ofta resande - en slags "populär mission", i syfte att återuppliva Guds Ord i människorna och medborgarna i Katalonien, och därmed hjälpa människorna att möta Gud."

 

Vidare, den belgiske missionären fader Damien, som också levde under den andra hälften av artonhundratalet bland de utstötta på Hawaii. "Inte utan fruktan och avsky, valde han att tjäna de spetälska som befann sig på ön Molokai, övergivna av alla. Han utsatte sig för den sjukdom som de led av. Med dem kände han sig hemma." På franska sa påven: "Han uppmanar oss att öppna våra ögon för spetälskan som förstör våra bröders mänsklighet - våra bröder som fortfarande ber oss om vår generositet och välgörenhet."

 

 

Särskilt attraktiv för de "ungdomar som inte är nöjer sig med lite, när de strävar efter den fullkomliga sanningen och den outsägliga glädje, som vi når med Guds kärlek, är broder Rafael Arnáiz Barón, fortsatte påven, en trappistmunk som levde på 1900-talet. Ung och intelligent, från rik familj, valde han klosterlivet och kämpade mot diabetes fram till sin död vid 27 års ålder. Åter igen på spanska sa påven: "Ett liv i kärlek ... det är den enda anledningen att leva, sa broder Rafael, och insisterade att "allt kommer från Guds kärlek."

 

 

Det sista av de fem kanoniserade helgonen igår var moder Jeanne Marie de la Croix , som föddes 1792 i Bretagne, i Frankrike, och grundade de Fattigas Små Systrar, med syftet att hjälpa de äldre fattiga. Hennes karisma - sa Benedictus XVI - är fortfarande aktuell, då många äldre lider av djup fattigdom och ensamhet, ibland övergivna av sina egna familjer."

 

 

Slutligen önskade påven Benedictus XVI att dessa helgons lysande exempel ska vägleda våra liv att bli till "en lovsång till Guds Kärlek."

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen