Religionsundervisning i de ryska skolorna

alt

Drygt 90 år efter den ryska revolutionen så skall nu religionsundervisning återigen bli ett officiellt ämne i Rysslands statliga skolor inom loppet av tre år. Eleverna på lågstadiet kommer så att kunna delta i kurser där det ges andlig och moralisk undervisning och välja mellan fyra traditionella religioner - den ortodoxa kristendomen, islam, judendomen eller buddhismen.          Vatikanradion 25.08.09

Det var den 24 juli - i samband med mötet med ledarna för landets traditionella religioner - som presidenten Medvedev personligen meddelade om detta beslut. Och nu utarbetar undervisningsministern Fursenko pilotprojektet, som från september kommer att gälla 18 regioner och 12.000 skolor - d.v.s. en femtedel av den ryska federationens skolinrättningar.

 

 


 

Kostnaden för projektet uppgår till hundratals miljoner rubler, som delvis kommer att tynga på den federala budgeten. Men ministern var mån om att understryka att dessa pengar inte kommer att förslösas och tjäna till att producera nya läroböcker och täcka de nödvändiga kostnaderna för de 44.000 lärarnas löner.

 

Lärarna för det kommande skolåret kommer att väljas ut bland dem som redan är i tjänst och det skall för dem ordnas med en speciell kurs. Efter det totala förbudet under den sovjetiska tiden införs, alltså, religionsundervisning i skolorna igen. Men i verkligheten hade regionerna Belgorod, Bryansk, Kaluga och Smolensk redan för tre år sedan i sina skolprogram infört historien om den ryska ortodoxin som tillvalsämne. Polemiken, som då uppstod bland de religiösa minoriteterna, besvarades av just Fursenko, som redan var undervisningsminister och framhöll att ”barnen måste få undervisning i religionshistoria och de religiösa kulturerna”. Han tillade också att läroböckerna skulle ta upp religionernas värld i dess helhet, med särskild vikt på den ryska ortodoxin.

 

Meddelandet om införandet av ”andlig och moralisk undervisning” i skolorna tre år efter det första experimentet oroar ånyo minoritetsreligionerna, som i Kremls nya projekt ser ett försök att hävda den ryska ortodoxin såsom ett bärande element i den nationella identiteten. Enligt de sista undersökningarna betraktar sig omkring 73% av ryssarna såsom ortodoxer, men endast 3% av dem går i kyrkan varje vecka.

 

Presidenten Medvedev försäkrar om att varje tvång och påtryckning att delta i kurserna absolut kommer att betraktas såsom oacceptabelt och motverkande. Och undervisningsministern betonar att allt undervisningsmaterial skall accepteras av de olika religiösa samfunden, liksom av ateisterna. Och samma sak gäller läroböckerna. ”Även om de kommer att utarbetas av ortodoxer, skall representanterna för religionerna uttrycka sin åsikt angående dem”, framhåller den ryske undervisningsministern.

Webbdesign: Peter Tynkkynen