Nyheter från Vatikanen

Påvens Fastebudskap

St o c k h o l m S  ka t o l S k a  St i f t

Di o e c e s i s  Ho l m i e n s i s

Påven Benidictus XVIPÅVEN BENEDICTUS XVI:S FASTEBUDSKAP 2010


»Guds rättvisa har uppenbarat sig
genom tron på Jesus Kristus« (se Rom 3:21-22)


Kära bröder och systrar!

Varje år under fastan inbjuder oss Kyrkan att göra en uppriktig översyn av vårt liv i ljuset av evangeliets undervisning. Detta år skulle jag vilja ge er några synpunkter om det stora temat rättvisa, med utgångspunkt från Paulus ord: »Guds rättvisa har uppenbarat sig genom tron på Jesus Kristus« (Rom 3:21-22).

Res på dig Afrika - du är inte ensam.

alt(Vatikanradion 26.10.09) Res på dig Afrika - du är inte ensam. Detta var påven Benedictus XVI:s uppmaning då han firade den heliga mässan som avslutade Afrikasynoden i Vatikanen igår.

I sin predikan gjorde påven en stark appell i försoningens namn, och underströk den katolska kyrkans mänsklighetsfrämjande arbete i kampen mot hungern. Tillsammans med påven firade Synodens biskopar mässa i de gröna mässhakar som påven skänkt dem.

Res på dig kyrkan i Afrika, Guds folk....mod! Res på dig Afrikanska kontinent!

Det var ett budskap av hopp som präglade påvens ord till Afrika på söndagsmorgonen i Peterskyrkan.

 

Vatikanen underlättar för anglikaner som vill konvertera‏

Vatikanen har beslutat att göra det enklare för anglikaner som vill konvertera till den katolska kyrkan.

Påven Benedikt XVI har godkänt ett kyrkligt förfarande som gör att anglikaner kan konvertera, samtidigt som de kan behålla sin specifika andliga och liturgiska traditioner, meddelade kardinal William Levada, prefekt för Troskongregationen vid en presskonferens idag. Den nya apostoliska konstitutionen ger anglikaner, inte bara i England, tillgång till den nya kyrkostrukturen om de vill konvertera.

Benedictus XVI helgonförklarade 5 helgon.

Ett liv i kärlek - den enda anledningen att leva.

Vatikanradion 12.10.09. En biskop, två präster, en ung trappistmunk och en nunna. Igår, söndag, upphöjde den katolska kyrkan 5 nya helgon till altaren.

Under en högtidlig ceremoni i Peterskyrkan helgonförklarade påven Benedictus XVI:

alt

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895), biskop och grundare till orden Franciskansystrarna av Marias Familj.

 

Israel- Palestina konflikten i Benedictus XVI:s samtal med president Mahmoud Abbas

Vatikanradion 09.10.08. Idag klockan kvart över 12, tog påven Benedictus XVI emot Mahmoud Abbas, som är den palestinska myndighetens president, liksom även president i den palestinska frigörelseorganisationen PLO, och Fatah´s ledare.

I ett pressuttalande från Vatikanen läser vi att "efter att ha talat om den Helige Faderns resa till det Heliga Landet i maj i år, fortsatte den hjärtliga dialogen om situationen i Mellanöstern och då speciellt om behovet av att finna en god och långvarig lösning på Israel-Palestina konflikten, i vilken i vilken allas rättigheter erkänns och respekteras. Vikten av samarbete mellan båda parterna underströks, liksom behovet av Världssamfundets stöd.

Webbdesign: Peter Tynkkynen