Caritas

Caritas Angered

Caritas

Caritas är latin och betyder kärlek till människan.

Caritas är Katolska kyrkans organ för socialt arbete

Caritas arbetar för social rättvisa, mänskliga rättigheter och människans värdighet utifrån katolska kyrkans sociallära.

Caritas arbete är beroende av frivilliginsatser från människor med en god vilja som strävar efter rättvisa och solidaritet.

Caritas arbete är inriktat på hjälp till självhjälp och riktar sig till alla oavsett religion, nationalitet, etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Caritas Angered

Caritas Angered är en liten förening med 60 medlemmar. 

Caritas arbetar i partnerskap med lokala föreningar, Göteborgs kommun och myndigheter.

Vi är en del i en stor kedja i ett unikt internationellt nätverk, Caritas Internationalis, som finns i 201 länder som arbetar i 100.000 lokala grupper 

Caritas arbete Nordöstra Göteborg

Caritas driver två Frivilligcentraler, Hjällbo i Angered och Komettorget i Bergsjön.

 • Vi skapar opinion för en human och rättsäker asylpolitik
 • Caritas arbetar i partnerskap med lokala föreningar, Göteborgs kommun, myndigheter
 • Rådgivning och stöd till enskilda eller familjer som söker asyl i Sverige
 • Besöksgrupper på kriminalvårdens anstalter och på Migrationsverkets förvar på Sagåsen
 • Stöd till familjer som har en anhörig i fängelse

Varför är Caritas i Hjällbo och Bergsjön?

Caritas har arbetat i Hjällbo sedan 1994 och i Bergsjön sedan 2002. Vi finns för att dela människors vardag, tolka, ge stöd, hjälp och hopp i en integrationsprocess. 

Att skapa gemensamma möjligheter till förändringar. Att stärka enskilda människor och familjers möjligheter att leva ett självständigt liv.

Hjällbos och Bergsjöns sociala och ekonomisk situation 

 • I Hjällbo bor 7.301 invånare 2008.
 • 80% är utländskt födda.
 • Över 80 länder och 100 språk finns representerade.
 • 55 % i åldrarna 24 - 65 år är arbetslösa
 • Medelinkomsten är 121.200 kr/år.
 • Runt Komettorget i Bergsjön 2007 bor 1.113 invånare. 
 • 96 % är utländskt födda. 
 • 69 % i åldrarna 24 - 65 år är arbetslösa. 
 • Medelinkomsten är 91.600 kr/år.
 • Familjer med socialbidrag är 69%

Vad är en Frivilligcentral?

En frivilligcentral är en mångkulturell mötes- och arbetsplats, som är öppen för vuxna – barn och ungdomar. Tillsammans med boende skapar vi sociala nätverk i lokalsamhället.

En Frivilligcentral (FC) är dels en organiserad verksamheter dels en mängd aktiviteter som det finns intresse och engagemang för.

Vad händer på FC?

 • Träning i svensk språket
 • Social rådfrågning och stöd till självhjälp
 • Studiebesök 
 • Nyheter och samhällstuder
 • Högtider och fester
 • Kulturgrupper med erfarenhetsutbyte 
  av traditioner, seder och bruk
 • Systuga
 • Självhjälpsgrupper
 • Seniorkontakten
 • Föräldrar och barngrupper
 • Kvinnocafé 
 • Hälsa, kost och ekonomi
 • Datorträning

Caritas arbetsmetoder

Caritas arbetar med ett underifrånperspektiv med betoning på demokrati, solidaritet och delaktighet. Gruppen är Caritas pedagogiska verktyg. På frivilligcentralerna talar vi endast svenska med varandra. Oavsett etnicitet och religion samlas alla kring samma bord.

Den brasilianske pedagogen Paulo Freire är en av Caritas inspiratörer med hans syn på språkets betydelse för att bryta den tystnadens kultur som kan finnas.

Målgrupp Caritas

 • Nyanlända flyktingar
  /utrikes födda
 • Asylsökande
 • Boende
 • ca 280 besök/vecka

 

Caritas

FC Hjällbo & Bergsjön

 • Anställda: 7 pers
 • Volontärer: 11

 

Ekonomiska
samarbetspartners

 • Sociala Resursnämnden
 • SDN-Lärjedalen
 • Trappa Upp

 

Dialogpartners
- ca 30 verksamheter

 • Plattform Göteborg
 • SDN- Lärjedalen
 • Trappa Upp
 • Introduktionsenhet
  Nordost
 • Migrationsverket
 • m.fl

 

 


 


Webbdesign: Peter Tynkkynen