Jul 2018

JULEN 2018 I SANKTA MARIA MAGDALENAS FÖRSAMLING

 

Julafton 24 december

Kl. 22.30      midnattsmässa

         

Juldagen 25 december

Kl. 09.30      mässa på polska

Kl. 11.00      församlingsmässa

Kl. 17.00      mässa på engelska

 

Annandag jul 26 december (Den helige Stefanos dag)

Kl. 11.00      mässa på svenska

Kl. 13.00      mässa (Gheez rit)

 

Söndagen 30 december (DEN HELIGA FAMILJEN)

Kl. 9.30        mässa på polska

Kl. 11.00      församlingsmässa

Kl. 17.00      mässa på engelska

 

Nyårsafton 31 december

Kl. 17.30      Andakt vid årets slut. Te Deum.

 

Nyårsdagen 1 januari 2019 (MARIA – GUDS MODER)

Kl. 9.30        mässa på polska

Kl. 11.00      församlingsmässa

Kl. 17.00      mässa på engelska

 

Trettondedag jul 6 januari 2019 (EPIFANIA)

Kl. 9.30        mässa på polska

Kl. 11.00      mässa på svenska med inslag av engelska

 barnens julspel

 julfest för församlingens alla barn

 (Ingen mässa på engelska)

 

7 Januari 2019

Kl. 13.00      mässa på ukrainska

Webbdesign: Peter Tynkkynen