MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad vk 36, sön 22 under 2 sept 2018

22 söndagen under året 2018 

1:a läsningen 5 Mos 4:1-2, 6-8
Psaltaren                                      Ps 15:1-4ab, 5
2:a läsningen Jak 1:17-18, 21-22, 27
Evangeliet Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

Lördag  1 september

10.00 Mässa

Söndag 2 september

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

18.30 Mässa på kroatiska

Måndag 3 september

18.00  Vesper

18.30  Mässa,  S.t Gregorius den store

Tisdag 4 september

18.00 Vesper

18.30  Mässa,

Onsdag 5 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Torsdag 6 september

18.00  Vesper

18 .30  Mässa

Fredag 7 september

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Lördag 8 september

10.00 Vårfru Mässa

 

KYRKOHERDEN P. CHIKEZIE  ONUOHA , MSP LÄMNAR FÖRSAMLINGEN EFTER 12  ÅR (JUNI 2006—SEPT 2018)

EFTER 12 ÅR SOM FÖRSAMLINGENS FÖRSTA KYRKOHERDE ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE.  JAG TACKAR FÖR MIG!

Avskedsfesten för mig blir lördag den 8 september  kl 17.00 i församlingen Avskedsmässan blir söndagen den 9 september kl.11.00 . Jag blir kyrkoherden i S:t Pauli församling, Gävle.

Den nye kyrkoherden, p Livinus Torty MSP, nuvarande kyrkoherde i S:t Olofs församling, Sundsvall  firar sin första mässa hos oss den 16 september; den högtidliga installationen kommer att vara senare, någon söndag i oktober, förslagsvis den 7 eller 21 oktober . Hjärtligt tack!

NORDISKA BISKOPARNAS HERDABREV OM RELIKERNA AV LILLA THÉRÉSE

Herdabrev från de nordiska biskoparna om relikerna av lilla Thérèse skall läsas upp 2 september.   Relikerna av Thérèse av Lisieux samt hennes föräldrar, Louis och Zélie Martin, besöker Norden mellan den 28 september och 12 november och kommer att vara utställda i flera katolska kyrkor i Sverige mellan den 28 september och 6 oktober; mellan den 14 oktober och 19 oktober samt mellan den 30 och 31 oktober. Med anledning av detta finns ett herdabrev från de nordiska biskoparna som skall läsas upp 2 september.  

KERALA BEHÖVER DIN HJÄLP

Översvämningskatastrofen i Kerala, Indien, har gjort miljontals människor hemlösa och utan möjlighet att försörja sig. Caritas Sverige samlar nu pengar för att stötta den verksamhet som Caritas Indien redan har i gång för att undsatta de drabbade.  Behoven är dock fortsatt stora och all hjälp är därför mycket välkommen. Mer information om katastrofen hittar ni på , www.caritas.se  Caristas biståndsnummer Bg 900-4789, Swish-nummer 900 4789

Ange Kerala på inbetalningen.

BE MED PÅVEN I  SEPTEMBER 2018

Universell: Att de unga i Afrika får tillgång till utbildning och arbeta i sina hemländer.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

KATEKETENS DAG 29 SEPTEMBER

”På väg med Kristus”

En fest dag kateketer samlas runt biskopen får att få inspiration i sin viktiga uppgift i olika församlingar i vårt stift. Dagen ger Anders Kardinal Arborelius ocd, möjlighet att tacka kateketerna och ungdomsledare för deras insatser. Den äger rum den 29 september i S:t Ansgars katolska kyrka i Södertälje. Vår församling kommer att åka.  Gärna kontakta Robert Azrak och Johanna Backman för mer information.

TILLBEDJAN TILL JESU HJÄRTA

Den hålls i församlingen varje första fredagen i månad kl 17.30. Nästa gång blir det 7 september.

EN PÅMINNELSE OM STIFTETS BERESKAPSPLAN OCH RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA ÖVERGREPP

Med anledningen  av den nyligen presenterade utredningen i USA som visar omfattade övergrepp på barn i kyrkan vill vi påminna om stiftets beredskapsplan. Det är oerhört viktigt att man inte håller tyst kring misstankar om övergrepp utan att man berättar vad man vet. Alla misstankar om sexuella övergrepp på minderåriga måste polisanmälas.

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för Doris Wennerberg som fyllde år i torsdags.  Låt oss tänka och tacka Gud för henne under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

23:a SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Jes 35:4-7a;  Ps 146:7-10; Jak 2:1-5;Mark 7: 31-37

 

INFORMATION IN ENGLISH

CONGRATULATIONS

We wish to congratulate Mary Jane & Lars Murén who convalidated their marriage yesterday. May the Lord continue to bless and keep them in  faith, hope and love.

FAREWELL FOR OUR PARISH PRIEST, FR CHIKEZIE ONUOHA msp

As we all my have heard, our parish priest, Fr Chikezie Onuoha MSP will be living our parish. A farewell party is being organized for the 8th September and a farewell Mass on the 9th September in our parish. Do you want to make a special presentation, song, dance, drama etc., for the day, please contact the organizing Committee-Mary Bailey, Carmelita Eklund

KEREALA NEEDS YOUR HELP

The flooding disaster in Kerala, India, has made millions of people homeless and unable to support themselves. Caritas Sweden is raising funds  to support the activities that Caritas India has already begun to help the victims. However, the needs are still  great  and all help are therefore welcome. More information about the disaster can be found at www.caritas.se Caritas assistance number Bg 900-4789, Swish number 900 4789

Enter Kerala on the payment.

PARISH BULLETIN

You may have received the last parish bulletin from our parish priest, Chikezie Onuoha MSP. We like to thank all those who have helped in working on our bulletin . Many thanks to Peter Tynkknen who did all the layout and was a member of the editorial group. Our thanks are due to those who have contributed articles to inform of the events.

SACRED HEART ADORATION

Takes place first Friday of the month, 7 Sept at 5.30 pm

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving this week for Doris Wennerberg. Please let us remember them in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact  on  031 78 77 600.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen