MÄSSTIDER OCH INFORMATION, veckoblad vk 34, 20 sön under året 2018 B

20 söndagen under året 2018 

1:a läsningen Ords 9:1-6
Psaltaren                                      Ps 34:2-3, 10-15
2:a läsningen Ef 5:15-20
Evangeliet Joh 6:51-58

Lördag  18 augusti

14. 00 Mässa,  sista mässa  med El shaddai  Karismatisk grupp

Söndag 19 augusti

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

 

Måndag 20 augusti

18.00  Vesper

18.30  Mässa,  S.t Bernhard, kyrkolärare

Tisdag 21 augusti

18.00 Vesper

18.30  Mässa,  S:t Pius X

Onsdag 22 augusti

18.00 Vesper

18.30 Mässa , Den saliga jungfru Maria drottningen

Torsdag 23 augusti

18.00  Vesper

18 .30  Mässa,  S:t Rosa av Lima, jungfru

Fredag 24 augusti

18.00 Vesper

18.30 Mässa, S:t Bartholomaios, Apostel

Lördag 25 augusti

OB ingen Mässa, Stiftsvallfärd i Vadstena

 

VÄLSIGNELSE AV VÅR FRU AV  NORDEN

Äntligen ägde välsignelsen av vår grottan och Mariastatyn ”Vår Fru av Norden” rum onsdagen den 15 augusti, Jungfru Marias Upptagning till himlen. Dagen var till glädje för många katoliker i Göteborg. Vi hade bra väder och den heliga mässan firades inför vår fru av norden.  Vår bön är att det ska bli en plats människor vandrar till att möte Jesus genom sin mor och vår mor , jungfru Maria.  Ett stort tack till alla som  gjorde till att det bli lycktas.

KYRKOHERDENS SISTA FÖRSAMLINGSBREV

Förhoppningsvis kommer  nästa vecka ni att få det sista församlingsbrevet som vår kyrkoherde har medverkat i. Vi vill tacka alla som har skrivit några ord om vår kyrkoherde och hans helhjärtat tjänst i vår församling.

STIFTETS VALLFÄRD TILL VADSTENA 2018

Varmt välkomna till Vadstena lördagen den 25 augusti då årets stiftsvallfärd äger rum .Tema: ” Var inte rädd, Maria, du har funnits nåd hos Gud ( Lk 1:30)

SVERIGES UNGA KATOLIKER BJUDER IN TILL SUD 2018

Vadstena 31 augusti—2 september. Se affisch på anslagstavla

KYRKOHERDEN P. CHIKEZIE  ONUOHA , MSP LÄMNAR FÖRSAMLINGEN EFTER 12  ÅR (JUNI 2006—SEPT 2018)

EFTER 12 ÅR SOM FÖRSAMLINGENS FÖRSTA KYRKOHERDE ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE.  JAG TACKAR FÖR MIG!

Avskedsfesten för mig blir lördag den 8 september  i församlingen (obs: inte längre i katolska kyrkans skolan som tidigare medlats). Avskedsmässan blir söndagen den 9 september. Jag blir kyrkoherden i S:t Pauli församling, Gävle.

Den nye kyrkoherden, p Livinus Torty MSP, nuvarande kyrkoherde i S:t Olofs församling, Sundsvall  firar sin första mässa hos oss den 16 september; den högtidliga installationen kommer att vara senare, någon söndag i oktober, förslagsvis den 7 eller 21 oktober . Hjärtligt tack!

BE MED PÅVEN I  AUGUSTI 2018

Universell: att präster som erfar trötthet och ensamhet i sitt pastorala arbete, ska finna tröst och förtrolighet med Herren och i vänskapen med sina medbröder.  Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

BIBELN I DITT LIV

Det är väl känt att likgiltighet för Bibeln också är likgiltighet för Gud. Läs Bibeln! I den talar Gud till dig på ett speciellt sätt. Hans ord är Hans makt.   För dig som längtar efter bibelfördjupning finns det två terminer halvfart distans kurs samt resa till det Heliga landet en vecka i mars. Kursen arrangeras av Sankta Elisabets Folkhögskola

BLI ASSOCIERAD MSP (AMSP)

Det finns olika sätt att vara missionär. Somliga blir missionärer genom att lämna sitt land, vissa gör det genom att ge olika stöd till missionärer– bön och ekonomisk hjälp till utbildning av missionärer och missionärer på fältet. AMSP är människor som med bön och andra resurser medverkar i MSP missionsverk runt om i världen. För mer information, var god och kontakta p. Mike Akpan MSP via mail mikelawmsp@yahoo. com eller ring 031 78 77 602..

EVIGHETSLAMPAN BRINNER
Under veckan brinner evighetslampan i tacksägelse för familjen Elmore.  Låt oss tänka på denne under veckan.  Du kan boka evighetslampan för dig och de som du vill be för. Ring expeditionen på 031 78 77 600. Man ger ett stipendium som stöd till församlingens karitativa arbete på minst 100 kronor.

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION

Fråga din kyrkoherde eller någon annan präst om han kan ta emot din önskan. Man ger ett s.k.  mässtipendium på ca 50 kr.

STÄNDIG BÖN FÖR ÄKTENSKAP OCH FAMILJ

På måndag den 13 augusti är det åter vår församlings tur att be för äktenskap och familj . Glöm inte att tänka på  familjer den dag

21:e SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Jos 24: 1-2a, 15-17, 18b; Ps 34:2-3, 16-23;  Ef  5: 21-32; Joh 6: 60-69

 

INFORMATION IN ENGLISH

APPRECIATION FOR THE GROTTO OF OUR LADY OF THE NORTH

Finally, our Marian grotto was blessed last Wednesday on the solemnity of the Assumption of our Blessed Mother into Heaven. The statue is called “Our Lady of the North”. It is our prayer that all those who approach Our Lord through his mother, in this place that has been dedicated to the honour of his mother, may find wholeness—peace, joy and gratefulness.

On behalf of the parish, may I thank all who contributed and made the  grotto a reality. Our Lady of the North– pray for Us. Please visit her and pray with her, for her intercessions.

FAREWELL FOR OUR PARISH PRIEST, FR CHIKEZIE ONUOHA msp

As we all my have heard, our parish priest, Fr Chikezie Onuoha MSP will be living our parish. A farewell party is being organized for the 8th September and a farewell Mass on the 9th September in our parish. Do you want to make a special presentation, song, dance, drama etc., for the day, please contact the organizing Committee-Mary Bailey, Carmelita Eklund

PARISH BULLETIN

During the week, you may receive the last parish bulletin from our parish priest, Chikezie. We like to thank all those who have helped in working on this bulletin these years. Many thanks to Peter Tynkknen who did all the layout and was a member of the editorial group. Our thanks are due to those who have contributed articles to inform of the events.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving this week for the Elmores. Please let us remember them in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact  on  031 78 77 600.

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen