MÄSSTIDER OCH INFORMATION veckoblad vk 24, 11 sön under året 17 juni 2018 B

11 söndagen under året 2018

1:a läsningen 2 Mos 24:3-8
Psaltaren                                      Ps 116:12-13, 15-18
2:a läsningen Heb 9:11-15
Evangeliet Mark 14:12-16, 22-26

Lördag  16 juni

10.00 Mässa

Söndag  17 juni

09.30 Mässa på polska

11.00 Mässa på svenska

17.00 Mässa på engelska

Måndag 18 juni

18.00  Vesper

18.30  Mässa,

Tisdag  19 juni

18.00 Vesper

18.30  Mässa

Onsdag 20 juni

18.00 Vesper

18.30 Mässa

Torsdag 21 juni

18.00  Vesper

18 .30  Mässa, S:t Aloisius Gonzaga

Fredag 22 juni

18.00 Vesper

18.30 Mässa,  S:t Paulinus av Nola

Lördag 23 juni

10.00 Mässa

 

KYRKOHERDE PÅ SEMESTER

Tisdagen den 19 juni  reser jag bort för två veckor  på semester i Nigeria. Under tiden kommer några präster att vikariera för mig.  P. Mike vikarierar framtill den 26 juni  när han åker på  ett språk kurs på franska i Frankrike.  Vi är tacksamma att de kommer till oss. Under tiden ska mässa firas både på söndagarna och vardagarna som vanligt.

SOMMARUPEHÅLL

UPPENHÅLL MED VECKO BLAD

Med detta veckoblad gör vi uppehåll med veckoblad fram till  vecka 27.

Under månaderna juli och augusti hölls ingen första fredags adoration/tillbedjan till Jesu hjärtan.

Vi vill önska alla i församlingen en vilsam sommar. Förhoppningsvis kommer alla förnyade i ande och själ. Glöm inte att semester aldrig betyder semester från Gud oavsett vad ni befinner er.

KYRKOHERDEN P. CHIKEZIE  ONUOHA , MSP LÄMNAR FÖRSAMLINGEN EFTER 12  ÅR (JUNI 2006—SEPT 2018)

Många har säkert hört talas om att jag kommer att lämna församlingen . I dag vill jag meddela eller bekräfta detta till församlingen ATT EFTER 12 ÅR SOM FÖRSAMLINGENS FÖRSTA KYRKOHERDE ÄR DET DAGS ATT GÅ VIDARE.

Avskedsfesten för mig blir lördag den 8 september i katolska kyrkans skolan. Avskedsmässan blir söndagen den 9 september. Jag blir kyrkoherden i S:t Pauli församling, Gävle

Den nye kyrkoherden, p Livinus Torty MSP, nuvarande kyrkoherde i S:t Olofs församling, Sundsvall  firar sin första mässa hos oss den 16 september; den högtidliga installationen kommer att vara senare, någon söndag i oktober, förslagsvis den 7 eller 21 oktober . Hjärtligt tack!

FÖRSAMLINGS PATROCINIUM

Vår församlings skyddspatron, S:ta Maria  Magdalenas fest firas varje år juli 22.  I år faller det på en söndag. Men ska fira en gemensam mässa innan högtidsdagen, alltså lördag 21 juli, kl. 15 med efterföljande fest. På söndag firas som vanligt mässa på polska, svenska och engelska.

EWTN NORDIC  HAR STARTAT

EWTN (Eternal Word Television Network),  startade förra veckan en nordisk gren, EWTN Nordic.”. Plattformen kommer att tillhandhålla svenskatextade EWTN– program och egna produktioner, som video on demand (VOD),  och streaming över internet direkt från EWTN UK.

EWTN är idag det största katolska medianätverket i världen. EWTN Global Catholic Network sänder över satelit, kabel-TV och internet på engelska, spanska, tyska, ukrainska. Den svenska redaktionen består av tre medarbetare och leds av Ulf Silverling. Läs mer på EWTN Nordic hemsida.

VÄLSIGNELSE AV VÅR FRU AV  NORDEN

Med stor glädje för vi meddela om att vår staty, vårfru av norden har lyfts fram in i grottan. Snart börjar markarbete och planteringar. Det räknas att allt blir färdigt innan sommarens slut

Välsignelsen av Mariastatyn ”Vår Fru av Norden” äger rum den 15 augusti. Till dess ska en del arbeten runt grottan färdigställas.

NYA EUROPEISKA DATASKYDDSFÖRORDNING, GDPR

Många av oss har säkert hört talas om GDPR. Sammanfattat innebär det att du som medlem i olika organisationers register har rätt att få veta vilka uppgifter de har om dig och hur uppgifterna används och kan få uppgifterna om dig raderas om du vill. 

Stiftet följer GDPR och alla församlingar gör det samma. Detta innebär att som församling är vi ansvarig för alla  register som har att göra med församlingens verksamhet och måste se till att all behandling av personuppgifter i församlingen uppfyller de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen.

BE MED PÅVEN I  JUNI 2018

Universell: att man på sociala medier respekterar varandra som personer, trots olikheter i åsikter.

Vill du delta i påvemässor, liturgiska förrättningar med påven eller i generalaudiensen som påven brukar hålla varje onsdag? Då behöver du förhandsbeställa gratisbiljetter. Du får inträdesbiljetter till arrangemangen via websidan för "Prefekturen för det påvliga hushållet" (Prefettura della Casa Pontificia).

HELGDAGAR I JUNI

S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar firas  som högtid fredagen 29 juni

11:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Hes 17:22-24; Ps 92: 2-3, 13-16;  2 Kor 5:6-10; Mark  4:26-34

1:a Jes 43:16-21; Ps 126, 2:a Fil 3:8-14

Evang: Joh 8:1-11

 

INFORMATION IN ENGLISH

ON HOLIDAYS

I wish to inform you that  I will be  travelling on holidays for about two weeks from 19 June to the 10 July 2018.  Some priests will be filling in for me  during this period. Fr Mike will be here until the 26th June when he shall leave for a French language course in France. He will be back in September. Masses will be celebrated on Sundays and weekdays as usual.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR)

Many of us have certainly heard about the new European Data Protection Regulation that went into effect, 25 May 2018. Briefly said, this means that you as a member  in the register of different organisations have the right to know what information theses organisations collect on you and how the data is used. You have also the right to ask that any information kept about you should be deleted.  The diocese if following this new regulation. As a parish, we are equally working in accordance with this new regulation.

TABERNACLE LIGHT

The Tabernacle light burns in thanksgiving to God for   an anonymous person.  Please let us remember this person in our prayers this week.  Do you want the tabernacle light to burn for you and your loved ones in any particular week, please contact  on  031 78 77 600.

THE BIBLE IN YOUR LIFE

It is a known  fact that ignorance of the Bible is also ignorance of God. It is unfortunate that many Catholics are not investing in the word of God. Please read your Bible. In it God speaks to you in a special way. In His word is His power!

THOSE WHO ARE NOT RECEIVING THE HOLY COMMUNION.

We wish to encourage those who are not receiving the most Holy Eucharist because of their state in life to  make an effort to discuss their challenges in this regard with any of  our priests.

 

Webbdesign: Peter Tynkkynen