Välkommen till S:ta Maria Magdalena!

Chikezie Onuoha MSPS:ta Maria Magdalena församling grundades 2005. Vi är en del av den Katolska kyrkan i Sverige.

I mer än 2000 år har kyrkan funnits och inspirerat många människor att åstadkomma underbara saker för Gud och världen.

Evangelietexterna lär oss att aldrig upphöra att ställa frågan: Jesus vem är du?

Kanske är det idag mer än någonsin viktigt att påminna om att evangelierna handlar om historiska händelser, de människor som vi möter i dem är bestämda personer med bestämda namn, ändå kan de också förstås som allmängiltiga beskrivningar av människans situation i världen. Evangelierna berättar om Jesu frälsningsverk, inte bara något som skedde mer än två tusen år sedan utan också om det, som han gör med var och en av oss.

Vi finns för att sprida nyheten om Jesu uppståndelses kraft, som har skapat allting på nytt. Vi vill hjälpaalt medmänniskor att komma i kontakt med Jesus, som ger liv i överflöd.

För oss är Jesus den samme igår, idag och i evighet. Vår vision är en av de grunderna för vår stryka. Vi är delaktiga i Jesu gudomlighet och är därmed varelser med värdighet.

I Katolska kyrkan finns ett unikt och ett rikt kulturutbud. Våra verksamheter utgör ett kulturellt universum i sig, där traditioner, kulturer förenas. Jag hoppas att du vill ta del av vår berikande gemenskap.

Vår viktigaste tillgång är vår tro på Jesus, Guds Son, född av Maria, som vi har tagit emot som vår Herre och Gud och vår framtidstro på en bättre andlig plats för alla Guds barn.

Genom tiderna har många individer med sin nyfikenhet, sitt engagemang och sina skilda drivkrafter fortsatt bära vittne om Guds närhet till människor som på ett speciellt sätt är synlig i katolska kyrkans sakrament och tradition.

Vi har många olika aktiviteter som gör vår församling levande och en nåderik församling, där man kan möta Jesus på ett speciellt sätt och blir mer och mer ett i honom. Vår föreläsning serie "Förstå din Tro" är en redskap som ger möjlighet att kunna möta Jesus genom förnuftig upplysning om honom. Katolsk Bibel Rörelse (KBR) finns för att hjälpa oss i gemenskap med andra lyfta våra hjärtan i lovsång till Gud och att upptäcka honom genom bibelstudier och samtal och bön i den helige Ande och Rosenkransgruppen som med vår Herrens moder, Maria ber för kyrkan, nära och kära och för frid i världen. Trosundervisning finns för både barn och ungdomar. Gud kallar oss att tjäna honom medan vi är unga. Vi har också en körgrupp som medverkar för att göra vår mässa levande. De pensionerade och gamla träffas en gång i veckan.

Vid S:ta Maria Magdalena kan man höra inspirerande och kraftfull förkunnelse av Guds ord fylld med smörjelse av den helige Anden.

Katolska kyrkans församlingar, som vi är en av, är unika. Där har mångfalden, integration, alltid funnits. Gränserna mellan människor, folk och länder bryts ner och alla blir ett i Kristus. Det finns, skulle jag påstå, ingen annan grupp av människor i Sverige och i hela världen där människor är mer integrerad än i Katolska Kyrkan. Kyrkan är det första mångkulturella institution som har fungerat och fortsätter fungera. Vi försöker alltid bli ännu bättre - det ligger i vår natur som människor skapad till Guds avbild.

Besök oss gärna! Vi välkomnar till vår hemsida och till våra gudstjänster och samtal och ber, att  S:ta Maria Magdalena församling ska kunna uppfylla sin roll att fira gudstjänst till Guds ära, skapa en gemenskap och göra Jesus känd i vårt samhälle och vår omvärld.

Vi hoppas att du genom vår hemsida ska kunna ha ett personligt möte med den levande Herren. Det är en spännande resa.

Välkommen till S:ta Maria Magdalena!

Kyrkoherde Chikezie Onuoha MSP

Webbdesign: Peter Tynkkynen