Nej, Herren är vår Gud, 21 sön 2018 B

Mina vänner, i söndags min predikan hade temat: ”ty dagarna är onda”. Profeten Hesekiels ord eker i mitt hjärta: ”Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, Herren: Ve er, ni Israels herdar, som har sörjt endast för er själva! Var det då inte för hjorden som herdarna borde sörja? Hör Herrens ord: Så säger Herren, Herren: Se, jag skall komma över herdarna och utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Och herdarna skall då inte mer kunna sörja för sig själva, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir till mat åt dem”. Dessa ord är mycket relevanta med tanke på ’herdar’- präster, biskopar och kardinaler i vår dag som gjort sig skyldiga till fruktansvärt brott mot barn, kyrkan och Gud. Jag har svårt att förstå hur människor kan välja leva i lögn i Guds namn.

Guds ord ställer oss inför ett val. Alla texterna som vi hör i dagens läsningar visar detta. Josua som efterträdde Mose kallar alla Israels stammar och uppmärksammar dem på att de har ett val, antingen väljer de att tjäna Herren eller väljer de att tjäna andra gudar. Aposteln Paulus påminner i sitt brev till efesierna både man och hustru om att de har ett val. Kvinnan måste välja att visa lydnad mot sin man och mannen måste välja att älska sin hustru. Jesu ord ställer både lärjungarna och apostlarna inför ett val. Efter att ha hört Jesu ord om att de skulle få hans kropp att äta och hans blod att dricka valde många att lämna honom. Apostlarna valde att stanna kvar hos Jesus, men på Olivberget lämnade till sist alla lärjungarna honom. I trädgården i Edens lustgård gjorde Adam och Eva ett val att vara autonoma – att inte lyda Guds ord. I Olivbergets trädgård gjorde Jesus ett val att helt bejaka Faderns vilja och därmed ändrades historien. I paradiset och i syndafallet sker förräderiet men det är också platsen för uppståndelsen.

Genom alla tider har det funnits många olika gudar som människor väljer att tjäna. Det pågår en världsvid förgiftning av det andliga klimatet. Låt oss älska dina bud och löften ber vi i dagens kollektbön och ha hjärtat där den sanna glädjen finns. När jag betraktar allt som sker på jorden kan jag se att makt och pengar har mycket gemensamt. Om en människa önskar ha dem kommer de att förändra denne och denne strävar efter dem så mycket kommer de att ta livet av personen. De blir fångar till pengar eller makt.

Utvälj åt er idag vem ni vill tjäna.” sa Josua till de äldste i Israel, dess huvudmän, dess domare och dess tillsyningsmän (Jos 24:1-2a, 15–17, 18b). Under Josuas samtid var det antingen de gudar som deras förfäder tjänade eller de gudar som dyrkades av amoréerna i vilkas land de bodde. De valde att tjäna Herren. Josua ville att Israels folk skulle förnya det förbund de slutit med Herren på Sinais berg. Shekem var en speciell plats för dem. Abraham hade byggt ett altare där (1 Mos 12:6). Det var också där som Jakob hade köpt mark och grävt ner de avgudar som hans följeslagare hade tagit med från Mesopotamien (1 Mos 35: 2). Guds tabernakel – tält hade placerat där. Det var inför tabernaklet som folket hade samlats. Troligen var det inte alla Israels stammar som hade varit i Egypten och därför var det viktigt att hela folket skulle vara med och förnya förbundet med Herren i det nya landet.

När vi ser allt det onda i vår värld känns det som att Herren är likgiltig till det goda och det onda. Psaltaren hävdar att Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. När de rättfärdiga ropar då hör Herren. ”Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt.” Dessa ord känns tomma särskilt när vi känner goda och oskyldiga människor som har lidit våldsam död i onda människors händer.

Aposteln Paulus manar efesierna att göra sitt hemliv till ett verkligt kristet liv (Ef 5:21–32). Han sätter Kristi offer av sig själv för kyrkan som en modell för familjemedlemmarna. Äkta par ska inte bli överraskade eller besvikna om den tidigare kärleken och omsorgen mellan dem försvagas. Detta visar att de är människor. Här handlar det om att Kristi kärlek och Kristi förlåtelse som alla kristna är förpliktade till är nödvändiga för både man och hustru. De gifta paren måste vara beredda på att förlåta och göra det snabbt. Kristus förlåter oss alla våra synder och uppmanar oss att förlåta den som gör oss illa. Som gift par, när din man eller din hustru gör dig illa, tänk då på din bröllopsdag och smekmånad. Båda bär skulden i olika grad för situationen. Med tiden har ni börjat ta varandra för givna. Försök återupptäcka din inledande entusiasm för er kärlek. Glöm dig själv och du kommer att erfara en förnyad kärlek och kraft för äktenskapet.

I söndags slutade stora skaror människor att följa Jesus när han sa att han skulle ge dem sin kropp och sitt blod att äta.  De såg honom endast som människa. Jesus tog inte bort hindret utan krävde att de skulle tro på honom. Idag lämnar Jesu lärjungar honom för samma sak. Jesus visste att de saknade tro på honom och gjorde dem uppmärksamma på detta. Ändå trodde de inte på honom. Deras hjärtan var stängda. Lärjungarna var oförmögna eller ovilliga att förstå Jesus och därför stängda de sig in i sin egen förförståelse.

Jesus utmanade apostlarna: ” Vill ni också lämna?” Petrus svarade för alla apostlarna: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.” Här måste vi veta att Petrus inte sa att han hade förstått det som Jesus sa, men han visste att Jesus är sann och menade väl. Vi har alltid ett val, antingen väljer vi Herren som alltid är densamme eller väljer vi nutida avgudar.

Det flesta av oss har läst om förra veckans övergreppsanklagelser mot 300 katolska präster.  Flera röster har höjts om att kyrkan måste driva igenom djupgående förändringar för att förhindra nya övergrepp. De menar och med rätta att det inte är tillräckligt att bara be om ursäkt så som påven Franciskus har gjort. Strukturer som tillåter eller främjar övergrepp måste brytas ner och brytas ner för alltid. Vad är det för struktur som låter en präst som begått sådan hemska synd blir biskop och kardinal? Detta tvingar oss att kraftfullt fördöma dessa grymheter och onda i vår mitt.

Till och med vissa präster står inte längre ut med att höra Jesus. Jesu ord får många fortfarande att vackla. Det är smärtsam och sorglig att en kyrka som är kallade att vara ett ljus för människor och salt för världen sviker de som är anförtrotts åt henne. Hur skulle en präst som känner Jesus göra sig skyldiga till dessa avskyvärda synder mot unga människor? Vi ser också med allt detta att det inte räcker med att vara präst medan man inte lever ut sitt prästvigda liv, alter Kristus. Medan är det rätt att vara förbannad över det som har skett i kyrkan och kanske frestas att lämna den, ska man inte glömma att ingen av oss följer präster utan Jesus, vår Herren. Tyvärr familj livet är i kris och ger samhället djup sårade människor. Från familjerna utväljs människor till präster, biskopar and andra viktiga tjänster för allas väl.

Jesus är själva meningen med människans liv och med världen. Man kan inte nonchalera Gud utan att på samma gång beröva livet dess mening. För att man skall kunna få sann insikt om det väsentliga i livet måste det komma från honom som är livets källa och upphov: Jesus. Han ger alla nödvändiga medel för att komma dit. När vi är kallade till domens dag vore det som att: ”Herre öppna för mig.” Kunskap om Herren kommer inte att räcka. Tillhörighet till nation, födelse eller världsliga privilegier kommer inte att hjälpa på den sista dagen. Guds barmhärtighet gäller för detta livet. Alla som lever i Guds nåd kommer att dö i Guds nåd. Den som lever i synd kommer att dö i synd och därmed exkludera sig från det eviga livet. Kära systrar och bröder, vår frälsning vilar i våra händer. Vi väljer var vi ska tillbringa evigheten. Låt oss välja livet, så att vi kan leva. Nu, är det dags att säga nej, till synd och bekänna, Herren är vår Gud.

Webbdesign: Peter Tynkkynen