Predikningar

Acceptera inte synd genom att åberopa barmhärtighet. Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 8 april 2018 B

Mina vänner, idag mer än någonsin behövs ett budskap om barmhärtighet. I en tid då människor behandlar och dödar medmänniskor liksom djur kan vi inte tröttna på att lyfta fram nödvändigheten med utövandet av barmhärtighet bland världens folk. Därför är det glädjande att Kyrkan denna dag firar den gudomliga barmhärtighetens söndag. När vi läser dagens liturgiska texter kan de för oss öppna en port till förståelse om Kristi uppståndelses natur. Jesus är Guds barmhärtighets ansikte. Och vi behöver ständigt reflektera över Guds barmhärtighet skriver Påven i dokumentet “Misicericordiae Vultus” för utlysning för ett extraordinärt Jubilee: Barmhärtighetens År. Det är lätt att hävda sig tro och älska Gud medan ens gärningar på allt sätt förnekar honom. Därför är det oerhört viktigt med det som Johannes skriver i sitt första brev: ”Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud”. Vi använder vad vi har för att försörja oss, vår familj och alla som står oss nära. Vi är skyldiga att inte slösa pengar på oss och vår familj medan andra lider brist på nödvändiga saker. Det är skamligt att leva i lyx medan grannar lider hungersnöd. Många lever i fattigdom utan egen förskyllan. En femtedel lever i överflöd eller lyx. Oavsett hur lite vi har, finns det alltid något vi kan göra om kristen generositet råder i våra hjärtan och liv. Tänk vilken underbar värld det skulle vara om alla får vad de behöver, och ingen skulle lider någon nöd. Tyvärr, otrolig girighet har bländat oss att endast tänka på oss själva och samla mer än vad vi behöver och därmed berövar andra vad de behöver.

”Gå bort till vingården, ni också". 25 sön A 2017

Mina vänner, ju mer jag ser mig omkring och betraktar olika fruktansvärda händelser, grymheter, konflikter, aggressioner, hat, hot, likgiltighet, hopplöshet, girighet, omoral, lögn, krig, katastrofer, mord, gudlöshet och mycket annat känns det som om Gud inte har något att göra med världen och det som sker här. Jämfört med denna värld känns Sodom och Gomorra som rättfärdiga. Gud besökte Abraham och informerade honom om grymheten i Sodom och Gomorra. Ropet från Sodom och Gomorra är ingenting jämfört med ropet i vår värld idag. Grymhet, orättvisor mot medmänniskor ropar till Gud. Det är först och främst synden som ropar till Gud. Gud kommer att be dem om ursäkt för att han förintade dem medan han låter vår värld fortsätta i grymhet och gudlöshet. Varför har han inte förintat vår värld? Vi har vårt svar i det som vi läser hos profeten Jesaja: ”Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar” (55:6–9).

Detta är Herrens påsk – Skärtorsdagen 13 april 2017

Mina vänner, idag är det skärtorsdagen som vi firar till åminnelse av instiftandet av den heliga eukaristin, prästämbetet och Jesu kärleksbudet. Personligen är jag rörd av denna fest eftersom Herren har i sin nåd utvalt och kallat mig till sin präst. Jag får oförtjänad nåd att delta i Herrens måltid och låna mina tankar och händer till Herren till att använda för sin tjänst i sin vingård. Med tacksamt vill jag gratulera alla präster runt om i världen särskilt dem som utöver sin tjänst under fåra till sina liv i Irak, Syrien, Norra Nigeria, Egypten och många andra platser där islamismen hotar.

Gud har planerat en påsk för mig, påskdagen 27 mars 2016

Mina vänner, trots att Jesu historiska liv och uppståndelse skedde för tvåtusen år sedan här på jorden, gör våra liturgiska handlingar dem aktuella för oss. Genom dem blir vi samtida med Jesus och hans handlingar. De blir ständiga aktuella i liturgin. De förmedlar nåd som spränger tidens ramar. Påskdagen är både den tredje dagen i triduum och den första dagen i påsktiden. Påsken innebär att Kristus går in i härligheten. Och Kristi påsk är vår påsk. Med påsk börjar Gud sin nya skapelse. När vi läser Nya Testamentets skildringar av påskens händelser hos evangelisterna ser vi att de skiljer sig i detaljerna men är helt och hållet överens om de väsentliga punkterna. Detta vittnesbörd, historiskt betraktat, möter oss i mycket komplex form och väcker många frågor. Jesu uppståndelse är kärnan i kristendomen och central händelse i frälsningshistorien.  Sabbaten är det första dagen i judarnas vecka, som är detsamma som kallas söndag idag. Jesu uppståndelse var en helt unik erfarenhet som ändå inte kunde förnekas av lärjungarna. Fast att det överskrider människors erfarenhet är det ändå en realitet. Inget är omöjligt för Gud. Han gör allting nytt. Jesu uppståndelse blir en inbjudan till bekännelse och berättelse. Vi bekänner att han är Messias, och samtidigt berättar om honom, vi är vittnen till den uppståndne och gör honom känd för världen.

Pilgrimernas sång - Palmsöndagen 20 mars 2016

Mina vänner, varje jude förväntas delta i pilgrimsvandring till Jerusalem åtminstone en gång varje år. Det råder ingen tvekan att Maria och Josef måste ha varit i Jerusalem för att fira de stora högtiderna. Vi läser om en sådan resa när Jesus var tolv år. Som vuxen ska Jesus ha gjort pilgrimsvandringar på egen hand till Jerusalem.  Den sista pilgrimsfärd som Jesus gjorde blev till hans stora Påsk. Det är på denna det kristna påskfirandet grundar sig. Synoptikerna har endast en påskhögtid, den som hör samman med korset och uppståndelsen. Hos Lukas framstår hela Jesu väg som en enda pilgrimsvandring från Galileen upp till Jerusalem. Det var alltid en glädje för pilgrimerna som gick till Jerusalem. Därför hör vi i psaltare: Jag gläder mig när man säde till mig, låt oss gå till Guds hus.

Webbdesign: Peter Tynkkynen