Brev till församlingen

Brev till församlingen

 

Kära församlingsmedlemmar!

 

Nu är de flesta av er tillbaka från en förhoppningsvis riktigt skön och fin semester. Med dessa rader vill jag hälsa er välkomna tillbaka.

Ni får visserligen nyheter om vår församling via församlingsbladet som sänds två gånger per år och via vår hemsida men nu har jag en särskild anledning att vända mig till Er. Många av er bidrar på olika sätt i utvecklingen av vår församling genom er bön, deltagande i mässorna, kyrkoavgiften och olika insatser som kateket, kommunionutdelare, sakristian, ministrant, lektor, kör, kommunikation, böngrupp och ekonomi - och pastoralråds medlem. Församlingen är i ständigt behov av frivilligarbetare på alla plan. Utan ert stöd skulle det vara omöjligt för församlingen att klara sitt uppdrag.

Välkommen till S:ta Maria Magdalena!

Chikezie Onuoha MSPS:ta Maria Magdalena församling grundades 2005. Vi är en del av den Katolska kyrkan i Sverige.

I mer än 2000 år har kyrkan funnits och inspirerat många människor att åstadkomma underbara saker för Gud och världen.

Evangelietexterna lär oss att aldrig upphöra att ställa frågan: Jesus vem är du?

Kanske är det idag mer än någonsin viktigt att påminna om att evangelierna handlar om historiska händelser, de människor som vi möter i dem är bestämda personer med bestämda namn, ändå kan de också förstås som allmängiltiga beskrivningar av människans situation i världen. Evangelierna berättar om Jesu frälsningsverk, inte bara något som skedde mer än två tusen år sedan utan också om det, som han gör med var och en av oss.

Webbdesign: Peter Tynkkynen