S:ta Maria Magdalenas geografiska område

Published on Tuesday, 24 February 2009 22:59

S:ta Maria Magdalena är inte bara Hisingen utan även Öckerö, Kungälv, Tjörn och
Stenungssunds kommun. Ca 2.600 personer är katoliker inom området.

Vi firar mässor regelbundet i Stenungsund i Kristnedals kyrka sedan oktober 2006. 

Församlingsområdet är över 1000 km2 stort med totalt ca 214.000 invånare:

 

Karta över församlingens område:

Församlingens geografi