Lourdes 1858 och världsdagen för de sjuka

 Livets och människans ursprung

Fredagen den 12 febr har vi  tillägnat Vår Fru i Lourdes och världsdagen för de sjuka. Den var planerad att ske på torsdagen den 11 febr.

Uppenbarelsen i Lourdes sker 1858, den 11 febr - 25 mars. En sista gång sker påsken den 7 april.

Jungfru Maria framträder i grottan Massabielle för Bernadette, när hon är ute och letar efter ved. Hon var då 14 år gammal. Hon tillhör en mycket fattig familj i Lourdes som ligger i en fransk bergsbygd. Från bergen rinner floden Gave.

Att Gud väljer barn har även skett vid andra tillfällen för att vi ska förstå att det är sant. Ändå möts detta med ett ifrågasättande.

Händelsen i Lourdes sker i en stor brytningstid, då en ny syn utvecklas om människans ursprung.  Kyrkan är hårt trängd.

Tilldragelsen i Lourdes sker därför i en mycket viktig tid och som förvarnar eller påverkar 1900-talets utveckling.

Vår Fru i Lourdes: Jag är den Obefläckade Avlelsen.

Ingen tror på den unga Bernadettes berättelse om den vackra damen.

Hon förhörs t.o.m. av polisen och får sitta i fängslat förvar under en polisutredning och hon blir djupt kränkt. Prästen förhör också Bernadette och vill absolut veta vem damen är som Bernadette har sett.

Jungfru Maria avslöjar sedan för Bernadette när hon frågade: Vem är du? "Jag är Den Obefläckade Avlelsen." Maria talar till henne på den franska dialekten som finns i Lourdes. Hon beskriver Henne som en ung flicka i hennes egen ålder. Hennes ansikte strålade med ett himmelskt utseende.

Den nya Eva

Prästen förstår då att det är Jungfru Maria. Han fullständigt häpnar över svaret från Bernadette Namnet kunde inte hon känna till. Inte ens begreppets innbörd kunde hon förstå med hennes ringa kunskap. Detta var en ny dogm i Kyrkan som gällde sedan 1854. Namnet knyter ann till de första människorna Adam och Eva. Hon är den nya Eva, 1 Mos 3:15. Så är Hon Guds unika skapelse utan arvsynd för att bli Guds moder. Grottan för oss också till Betlehem, där Hon föder den nye Adam:

"Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv.", 1 Kor 15:45.

En vattenkälla springer fram ur klippan

I grottan öppnar Jungfru Maria en vattenkälla såsom Moses öppnade vattnet ur klippan i Sinai öken, 2 Mos 17. Livet kommer från Gud. I 2 Mos 34:30 kan vi också läsa om hur Moses ansikte strålade. Bernadette beskrev Marie ansikte som skinande. Också Moses frågade: Vem är du?. "Jag är den Jag är", 2 Mos 3:14.

Stora folkskaror kommer till platsen och följer Bernadettes möten med Madonnan. Åskådarna som följer med blev till sist förhindrade att nå ända fram till uppenbarelseplatsen. Detta skedde även i 2 Mos 19:12, där israeliter förbjöds komma nära berget Sinai.

Dessa tecken berättar om en förnyelse av det som sker i Gamla Testamentet. Modern tid blir som ett nytt Exodus. Marie uppenbarelser i modern tid är mer en än en specifik händelse i tiden. Det rör hela vår tidsålder. Den liknar mer och mer det forna Egypten med sin materialistiska religion och tro. Denna lära fanns med dold vid uttåget ur Egypten och människor återföll genom "Guldkalven", 2 Mos 32:8.

Många människor har i Lourdes blivit omvända och botade från svåra och obotliga sjukdomar som en långt framskriden multipel skleros eller med skador från svåra olyckor. Mirakler har fastställts av Katolska kyrkan, när  utredningar har genomförts tillsammans med expertis och fastställt att ett helande har skett på ett sådant sätt att det  ligger bortom alla tvivel om all känd och tillgänglig läkarkunskap om läkemedel eller medicinska metoder.

Vattnet är undersökt och innehåller en rad olika terapeutiska ingredienser och mineraler. 1862 fastställde en katolsk kyrklig kommission att vattnet hade en mirakulös förmåga. Människor hade blivit botade av vattnet med egenskaper som inte går att förklara vetenskapligt

En katedral byggs.

Så framträder Jungfru Maria som en ny Moses och apostel i modern tid. En stor Helgedom kom att byggas till Hennes vördnad och bekräftar Skriftens ord: "Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.", Lukas 1:48.

 Bernadette fick lida mycket för sin upplevelse och tog sin tillflykt till klosterskolan i Nevers, där hon blev nunna.

Bernadette dog tidigt 33 år gammal. Hon ligger begravd i Nevers i en glaskista. Hennes kropp är mirakulöst bevarad alltsedan hon dog 1879.

Idag är Lourdes en väldig pilgrimsort och 10.000-tals samlas i ljusprocessioner och sjunger hymner till Vår Fru i Lourdes med sjuka människor framför sig. Präster från olika länder ber ifrån katedralen förböner på sina hemspråk. Jag var här 1994 och såg allt.

Christer

Källshänvisning: Donal Anthony Foley O.P "Marian Apparitions, the Bible, and the Modern World ", page 153 - 170.

Webbdesign: Peter Tynkkynen